21.38 - Hakkı Yıldırmaz - JAFFA STR.

KUDÜS / 21:38 / JAFFA STR

Fotoğrafçı Hakkında

Hakkı Yıldırmaz

1985’te Kodak K4 ile başlayan fotoğraf serüvenim zaman içinde bir tutku halini aldı. Bu süreçte zor olanı, kendi kendime öğrenmeyi seçtim. Nihayet bir kursa katılayım dediğimde temel teknik bilgilerin pek çoğunu okumuş ve çokça pratik etmiştim. Üstelik bununla da yetinmeyip AÖF Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümünü de bitirdim. Bugün kendimi gerçekleştirmek için kullandığım araçlardan önde geleni fotoğraf çekmek; bir mühendisin gözünden hayatı resmetmek için kullandığım bir yöntem. Bazen özneyi mekandan ve zamandan soyutlayıp kadraja alırken bazen de içinde bulunduğu ortam ile bütünleştirerek fotoğraflamayı tercih ediyorum. Her şekilde hayatın akışında bir anı yakalamak ve buna kendi bakış açımı katabilmek için uğraşıyorum. Ve biliyorum ki, teknik ve estetiği bütünleştirerek bir gün istediğimi yapabileceğim...